Olosuhteet kuntoon

Katso ilmakuvaus Vajastamme v. 2018. Kuuntele ääni.

Vajan kunnossapito- ja siivoustalkoot sekä yhdistyksen kokous- ja juhlajärjestelyt ovat vajamestarin vastuulla. Isommat rakennus- ja korjaustalkoot organisoidaan erikseen. Talkoovuoron kesto on maksimissaan kolme tuntia ja työhön osallistuneille tarjotaan iltapalaa grillituotteineen. Vajan olosuhteita parantavat työt priorisoidaan pitkällä työlistalla

Kauden 2024 aikana on tarkoitus asentaa vajalle uusi, isompi ja helppokäyttöisempi laituri. Tähän työhön tarvitaan vapaaehtoisia!

Käyttöoikeuskaluston kunnossapidosta vastaa kalustoryhmä, jota koordinoi kalustomestari. Kalustotalkoot järjestetään toukokuussa ja heinäkuussa. Kalustotalkoisiin osallistuvat voivat lopuksi korjata ohjatusti omaa välineistöään seuran tarjoamilla korjaustarvikkeilla.