Ohjeet

Uuden jäsenen velvollisuutena on aina osallistua perehdytykseen. Perehdytyslomakkeen allekirjoittamalla uusi jäsen ja perehdyttäjä vahvistavat käyneensä läpi välttämättömät tiedot ja taidot. Jos uusi jäsen ei ole käynyt Suomen melonta- ja soutuliiton ohjeiden mukaista tai vastaavaa melonnan peruskurssia, hänen on annettava näyttö melontataidoistaan. Lue tarkasti "Melontanäyttökokeen ohje", jotta tiedät mitä sinulta jäsenenä vaaditaan. Vanhempana melaveikkona sinun velvollisuutena on lukea nämä ohjeet läpi vuosittain, jotta osaat neuvoa uudempia.

Vanha jäsen voi ylläpitää ja kehittää taitojaan ohjatusti monipuolisilla melontataitokursseilla, jotka on pääsääntöisesti ilmaisia. Kehon muutokset ja etenkin ikääntyminen tuovat rajoitteita jo kertaalleen opittuihin pelastautumistaitoihin, joten osallistuminen melontataitokursseille on suositeltavaa.