Melaveikkojen toimintasuunnitelma 2019

16.11.2018

Lisää melontataitojen koulutusta ja retkimelontaa

Melaveikot ry panostaa uusien toimijoiden ja jäsenten koulutukseen jäsenten melontataitojen ja retkimelontavalmiuksien kehittämiseksi.

Liitteet